REVIZE PO IMPLANTACI

V některých případech se může stát, že tělo nevhojí implantát správně. Může dojít ke změně polohy implantátu, ke vzniku záhybu nebo k vytvoření tzv. kapsuly. Kapsula je tuhé pouzdro kolem implantátu vytvořené hrubým vazivem, které může zdeformovat i implantát. Této tvorbě tuhého vaziva se dopředu nedá zabránit a ani odhadnout, zda tělo zareaguje tímto způsobem. Naštěstí se tato odlišná reakce těla na implantát vyskytuje jen v mizivém procentu. Pokud k tomu však dojde je zapotřebí stav korigovat.

Provedení zákroku

Operace se provádí v celkové anestezii. Chirurg obvykle volí původní operační přístup -a to buď z podprsní rýhy, nebo na hranici prsního dvorce. Pokud je podstatou problému změna polohy implantátu, koriguje ji, jinak implantát obvykle vyjme, provede revizi tkáně, a poté umístí zpět buď ten původní, nebo nový implantát. Operace trvá 1-2 hodiny.

Doba léčení

Po operaci zůstává pacientka na klinice do následujícího dne. Klidový režim je nutné zachovat alespoň 14 dnů. K plné fyzické aktivitě se vrací do 8 týdnů. Do 3 týdnů zmizí pooperační otok. Revizí se dosahuje původně požadovaného efektu.