obočí

PLASTICKÁ OPERACE OBOČÍ

Pokles obočí je jedním z projevů stárnutí. Obličej tak dostává zamračený až ustaraný výraz. Obočí lze chirurgicky zvednout a uvedený výraz tak odstranit. Také je možné do určité míry změnit tvar obočí. Podle potřeby lze operaci obočí kombinovat s operací horních víček nebo faceliftem.

Provedení zákroku

Podstatou operace je uvolnění kůže čela s podkožím z malých řezů ve vlasaté části hlavy v kombinaci se speciálně zakotvenými stehy nad obočím. Tuto operaci lze provést endoskopicky. Alternativním postupem může být odstranění přebytku kůže nad obočím, čímž dojde k jeho povytažení. Rozsáhlejším výkonem pak je provedení operace z koronárního řezu s vypnutím svalů čela a odstraněním nadbytečné kůže s podkožím. Operace se provádí v lokální nebo celkové anestezii. Jestliže je operace obočí součástí většího výkonu, je provedena v analgosedaci nebo i v celkové narkóze dle přání klientky.

Doba léčení

Po operaci se aplikuje kompresivní bandáž čela, kterou je třeba nosit přibližně týden. Efekt operace je okamžitě viditelný. Bolestivost bývá nevýrazná.

US