muž nos

PLASTICKÁ OPERACE NOSU

Téměř každý z nás má větší či menší nepravidelnost tvaru nebo velikosti nosu. Tam, kde nepravidelný tvar, výskyt hrbu, příliš dlouhý nebo příliš široký nos vytváří estetickou poruchu, umí kosmetická chirurgie pomoci. Operací nosu korigujeme jeho tvar a vyrovnáváme osové odchylky. Vítaným vedlejším efektem operace často bývá zlepšení dýchání. Estetický efekt bývá značný a velmi výrazný bývá také pozitivní dopad na psychiku pacienta. Operaci musí předcházet důkladná konzultace s plastickým chirurgem, musí být jasné důvody k operaci i očekávaný efekt.

Provedení zákroku

Operace se provádí v celkové narkóze. Na zvláštní přání klienta ji lze také provést v místním znecitlivění. Operace nosu většinou nezanechává zevní viditelné jizvy, operační přístup ke tkáním je veden z nosních dírek. Vlastní provedení operace spočívá v uvolnění měkkých tkání, uvolnění chrupavčitých a kostěných struktur a jejich přetvarování tak, aby původní deformita byla odstraněna. Výkon trvá 1-2 hodiny v závislosti na rozsahu modelace. Menší výkon představuje pouze modelace měkkých částí nosu bez zásahu do kostí. Operace ani pooperační stav nebývá provázen přílišnou bolestivostí. Po výkonu je vhodné setrvat na klinice do následujícího dne.

Doba léčení

Po operaci je nos 3 až 5 dnů zatamponován zevnitř a fixován sádrovou dlahou zevně na nejméně 2 týdny. Po sejmutí dlahy je nutná zvýšená opatrnost až do úplného přihojení kostí, tedy po dobu 6 až 8 týdnů. Po sejmutí dlahy přetrvává ještě několik týdnů mírný otok. Po 3 týdnech po operaci si pacient dělá tlakové masáže, které mají význam pro konečnou podobu tvaru nosu. Tvar nosu po operaci může být považován za konečný až po uplynutí nejméně 6, spíše však 12 měsíců. Výsledný efekt je trvalý.

US