prsa

ZVĚTŠENÍ RTŮ

Častým požadavkem na estetickou chirurgii bývá zvětšování rtů. Existuje několik variant tohoto výkonu a je na zvážení klientky po poradě s chirurgem, kterou metodu zvolí.
Metody zvětšování rtů můžeme dělit na dočasné, kdy vpravená látka do rtu se po určité době vstřebává a na trvalé, kdy provedený zákrok má trvalý efekt.

Mezi dočasné metody patří zvětšování objemu rtů injekcí implantátu kyseliny hyaluronové. Je to metoda, která nevyžaduje žádnou dobu rekonvalescence, efekt je okamžitý avšak určitou nevýhodou je jeho dočasná trvanlivost (6- 8 měsíců). Efekt vytvořený injekcí se po čase ztrácí.
Lze také jako implantátu užít vlastní tukovou tkáň, která se sterilně odsaje z podbřišku, hýždí, nebo boků. Výhodou této metody je aplikace vlastní tkáně, tedy vyloučení nežádoucích reakcí na cizorodý materiál. Metoda má mnohem delší trvanlivost - minimálně několik let. Trvalého výsledku můžeme dosáhnout i použitím vlastního koriového štěpu. Čistě chirurgickou metodou je technika posunu sliznice červeně z dutiny ústní.

Provedení zákroku

Operace se provádí v místním znecitlivění nebo v sedaci dle přání klienta. Na slizniční straně rtu přivrácené k zubům se provedou posuny tkáně do rtu tak, aby bylo dosaženo většího objemu a současně velikosti rtu. Efekt je trvalý. Na vnitřní straně rtu zůstává jen několik jemných jizviček. Po operaci je nutno počítat se 14 denní dobou rekonvalescence.

Další operační metodou s trvalým efektem je vysunutí červeně rtu nad její horní hranici na úkor kůže těsně nad rtem. Operace se provádí v místním znecitlivění. Podstatou zákroku je obříznutí kůže v rozsahu několika milimetrů a její odstranění v okolí červeně rtů a vysunutí červeně na její místo. Po operaci je třeba počítat s 10 denní dobou rekonvalescence. Po této operaci zůstává na hranici červeně rtu a kůže jemná jizva, kterou je možno krýt rtěnkou nebo permanentní tetování.

Zmírnění hloubky vrásek v okolí úst, v obličeji i v jiných lokalitách je možné dosáhnout injekční aplikací výplňových hmot nebo vlastní tukové tkáně. Je možno ret zvětšít i operační metodou "Bullhorn lip lift", kde se zkracuje kůže rtu s malou jizvou pod nosem.