oči

PLASTICKÁ OPERACE OČNÍCH VÍČEK

S přibývajícími roky prodělávají oční víčka nepříjemné změny jako uvolnění a pokles kůže, vznik tukových váčků a kožních řas tvořících tzv. vaky. Vzniká tak unavený nepříjemný výraz obličeje, v některých případech může docházet k poklesu kůže horních víček až do zorného pole očí s omezením vidění a se vznikem tendence k záklonu hlavy, která může mít za následek bolestivost krční páteře a hlavy. Operace očních víček umožňuje promptní a efektní řešení. Provádí se samostatně operace horních a dolních víček nebo oboje současně. Operace víček může být také součástí větší korekce obličeje, tzn. v návaznosti na face lift.

Provedení zákroku

Operace se provádí v lehkém celkovém znecitlivění - tzv. analgosedaci nebo pouze v místním znecitlivění. U horních víček se řez provádí v přirozeném kožním ohybu. U dolních víček se řez provádí 2 - 3 mm pod linií řas. U obou se kromě nadbytečné kůže odstraňují také tukové váčky v celé šíři víček. Zákrok trvá přibližně 40 - 50 minut.

Doba léčení

Bezprostředně po operaci se provádí kompresivní bandáž a chlazení gelovými obklady. První týden je nutné se vyvarovat prudkých pohybů hlavou, předklonů a fyzické námahy. Doporučujeme v noci spát po dobu 2 měsíců pouze na zádech. Stehy se odstraňují nejdříve sedmý den po operaci, návrat do pracovního procesu bez větší fyzické námahy je možný po týdnu až 10 dnech. Zblednutí jizev si vyžádá celkem 4 až 6 týdnů. Po operaci se obličej rozzáří. Tento výsledný efekt je dlouhodobý až trvalý.

US